என்னங்க இது விளையாட்டு இந்த விளையாட்ட யாருங்க கண்டுபிடிக்கிறது..? பொண்ணு மாப்பிளைக்கு நடக்கிற கூ த்த வீடியோல பாருங்கசெந்தில் ஒரு படத்தில் வேலை செய்யும் பெண்ணை கூட்டு சேர்த்துக்கொண்டு டி க்கிலோனோ விளையாட்டு விளையாடுவார் அதையே ஓ வர்டேக் செய்யும் வகையில் நிஜத்தில் உ றவுகளி முன்னால் ஒரு புதுமண ஜோடி ஆடும் கேம்கள் வேற லெவலில் வைரலாகி வருகிறது.அப்படி என்ன செய்தார்கள் எனத் தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். திருமணம் சொ ர்க்கத்தில் நி ச்சயிக்கப்படுகிறது என்பார்கள். அதனால் தான் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் திருமணத்தை மிக முக்கியமானதாகக் கருதி அதை புகைப்படங்களாகவும், வீடியோவாகவும் பதிவு செய்கின்றனர். திருமண வீடு என்றாலே முன்பெல்லாம் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் புகுந்த வீட்டுக்கு தன் பெண் போகிறாளே என்னும் ச ங்கடமும் பெண்ணைப் பெற்றவர்களுக்கு இருக்கும்.

அதிலும் மாப்பிள்ளை, மணப்பெண்ணின் தோழிகள் செய்யும் கூ த்து அளவிடவே முடியாது.ஆனால் அதையெல்லாம் அ சால்டாக ஓ வர்டேக் செய்யும் வகையில் இங்கே ஒரு மணமக்கள் செய்த செயல் வே றலெவலில் வை ரல் ஆகிவருகிறது.

இதில் மணமக்கள் பரஸ்பரம் மு த்தம் கொ டுத்துக் கொள்கிறார்கள். இப்படி 18 பிளஸ் வயதினரே பார்க்கும்படி கே ம்ஸை உறவுகளே கூ டி நடத்துகின்றனர். இதோ நீங்களே இதைப் பாருங்களேன்.

hey