சற்றுமுன் யாழ் – பருத்தித்துறை வீதியில் கோ ர வி பத்து: தீ யணை ப்பு வீ ரர் ப ரிதா ப ப லி!யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலிப் பகுதியில் யாழ். மாநகர சபைக்குச் சொந்தமான தீ யணைப்பு வா கனம் ஒன்று விப த்து க்குள்ளகியுள்ளதாக பொ லிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்று பிற்பகல் 02.00 மணியளவில் இடம்பெற்ற வி ப த்தில் ஒருவர் உ யிரிழ ந்துள்ளதுடன் இருவர் ப டுகா ய மடைந்துள்ளனர்.

வி பத்து குறித்து தெரிய வருகையில்,

யாழ். மாநகர சபைக்குச் சொந்தமான தீ ய ணைப்பு வாகனம் பரு த்தித்துறை ம ணற்காட்டுப் பகுதியில் தீ யினை அ ணைப்பதற்காக வி ரைந்து சென்றுள்ளது.

பருத்தித்துறை வீதியில் அமைந்துள்ள அத்தியார் இந்துக் கல்லூரிக்கு அண்மித்த பகுதியில் வாகனத்தின் வலது பக்க முன்ரயர் காற்று போனதன் காரணமாக, வே கக்க ட்டுப்பாட்டை இ ழ ந்து, வீதியை வி ட்டு வி லகி அருகில் உள்ள வயலுக்குள் பா ய்ந்து வி பத்து ச ம்பவித்துள்ளது .

குறித்த வி பத்தில் 37 வயதுடைய அரியரட்ணம் சகாயராஜா எனும் தீ ய ணைப்பு வீ ரர் ப டுகா ய மடைந்த நிலையில் யாழ் போ தனா வை த்திய சாலையில் அ னுமதிக்கப்பட்டு சி கி ச்சை ப லனி ன்றி உயி ரிழந்து ள்ளார்.

இதேவேளை கா யம டைந்த மேலும் இருவர் யாழ். போதனா வை த்தியசாலையில் சி கிச்சை க்காக அ னுமதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், விப த்துக் குறித்த மேலதிக வி சார ணைகளை யா ழ்ப்பாணம் பொ லிஸார் மே ற்கொ ண்டு வ ருகின்றமை கு றிப்பிடத்தக்கது.

hey