இலங்கையில் குண மடைந்த பெண்ணுக்கு மீண்டும் கொ ரோ னா – உறுதி செய்த வை த்தியசாலைஅனுராதபுரத்தில் கொ ரோ னா தொ ற்றுக்கு ள்ளான பெண் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக அனுராதபுரம் வை த்தியசாலையின் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த பெண் குவைத்தில் இருந்து இலங்கை வந்துள்ளார். குவைத்தில் கொ ரோ னா தொ ற்று க்குள்ளானமையினனால் ஹோமாகம வை த்தி யசாலையில் சி கி ச்சை பெற்றுள்ளார்.

கொ ரோ னா வை ர ஸ் கு ணமடைந்ததாக ஹோமாகம வை த்திய சாலையில் உறுதி செய்யப்பட்டதன் பின்னர் 36 வயதான இந்த பெண்ணை வீட்டிற்கு அனுப்புவதற்கு வை த்தியசாலை அ திகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

குறித்த பெண் தனது வீட்டிக்கு நேற்று முன்தினமே சென்றுள்ளார். நேற்று அவருக்கு மீண்டும் கொ ரோ னா அ றிகு றிகள் காணப்பட்டமையினால் அனுராதபுரம் வை த்தியசா லையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக வை த்தியசா லையின் வை த்தியர் துலான் சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

அதற்கமைய மேற்கொள்ளப்பட்ட பீசீஆர் பரி சோத னைக்க மைய இந்த பெண்ணின் உட லில் கொ ரோ னா தொ ற்றி யிருப்பது உ றுதியாகியுள்ளது.

இதனால் அவரை IDH வை த்தியசாலைக்கு மாற்றி அ னுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எ டுக்கப்பட்டுள்ளதாக வை த்தியசா லையின் ப ணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

hey