6 ஆண்டுகளாக நடிகர் சுஷாந்துடன் காதலில் இருந்த பெண்! இ றுதிச்ச டங்கில் வெள்ளை உடையில் மு கத்தை மூ டியபடி வந்த நடிகைநடிகர் சுஷாந்த் சிங் இ றுச்ச டங்கில் அவரின் கா தலி என கருதப்படும் நடிகை ரியா கலந்து கொண்ட நிலையில் பொ லிசார் அவரிடம் வி சாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த்சிங் த ற் கொ லை செய்து கொ ண்ட ச ம் பவம் பெ ரும் ப ரப ரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இவரின் த ற் கொ லை க்கு இன்னும் முழுமையான காரணம் தெரியவில்லை. இந்த த ற்கொ லை வ ழ க்கை தற்போது மும்பை பொ லிசார் தீ வி ரமாக வி சா ரணை செய்து வருகிறார்கள்.

தற்போது சுஷாந்த் சிங் காதலி என்று கருதப்படும் ரியா சக்ரபோர்த்தியிடம் வி சா ரணை செய்ய பொ லிசார் தி ட் டமிட்டு உள் ளனர் . ரியா சுஷாந்த் சிங்கின் காதலி என்று எங்கும் அவர் உ றுதியாக கூ றவில்லை. ஆனால் இவர்கள் இருவரும் காதலில் இருப்பதாக ஊ டகங்களில் செய்தி வெளியாகி வந்தது. இவர்கள் இருவரும் நெ ருக்கமா க இரு க்கும் புகை ப்படங்கள் கூ ட இ ணையத்தில் வெளியானது.

ரியா சுஷாந்த் சிங் உ ட லை பார்ப்பதற்காக இன்று ம ருத் துவமனைக்கு வ ந்ததோடு இ றுதி ச்ச டங் கிலும் கலந்து கொண்டார். வெள்ளை உ டையில் மு கத்தை மூ டிக்கொ ண்டு வந்தார். இவர் அங்கு வந்துவிட்டு சென்றதும், க ண் ணீரோடு காரில் ஏறியதும் பெரிய வை ர ல் ஆ கியுள்ளது.

இதற்கு முன்பு சுஷாந்த் சிங் அங்கிதா லோகான்டே என்று பெண்ணுடன் காதலில் இருந்தார். மொத்தம் 6 வருடம் இவர்கள் காதலில் இருந்துள்ளனர். இதனால் பொ லிசார் இ வரிடமும் வி சாரிக்க திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள். அதேபோல் சுஷாந்த் சிங்கின் நண்பர் நடிகர் மகேஷ் ஷெ ட்டியிடம் இதேபோல் பொலிசார் வி சா ரணை நடத்த உள்ளனர்.

முன்னதாக மும்பை வைல் பார்லே பகுதியிலுள்ள பவான் ஹன்ஸ் இ டுகா ட்டில் அவரது உ டல் இன்று மாலை தகனம் செய்யப்பட்டது.
அவரது தந்தை இ றுதி ச டங் குகளை செய்த நிலையில், சுஷாந்தின் உ ட ல் த க னம் செய்யப்பட்டது.
பாஜக எம்.எல்.ஏ நீரஜ்குமார் சிங் பப்லூ, திரைப்பிரபலங்கள் ஷ்ரதா கபூர், க்ரீத்தி சனோன், முகேஷ் சாப்ரா உள்ளிட்டோரும் இ று திச் ச டங் கில் கலந்துகொண்டனர்.

hey