இல்லத்தரசிகளுக்கு இன்று அரசாங்கம் வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல் : 363 ரூபாவால் அதிகரிப்புசமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை

லாப் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை அதிகரிக்க நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இதன்படி லாப் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை 363 ரூபாவால் அதிகரிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, லாப் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் ஒன்றின் புதிய விலை 1,856 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், சிறிய ரக லாப் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 145 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அந்த சிலிண்டரின் புதிய விலை 743 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் ஏற்படுத்தப்படாது என இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அலகியவண்ண தெரிவித்துள்ளார்.

hey