வவுனியாவில் ம ரணித்துப்போன மனிதநேயம்..உ யிரை கா ப்பாற்ற அ சமந்தம் காட்டிய கால்நடை வை த்திய அதிகாரிகள்வவுனியா நகரில் வி பத்துக்குள்ளாகி நீண்ட நேரமாக உ யிருக்கு போ ராடிய பசு மா ட்டினை கா ப்பாற்றாது கா ல்நடை வை த்திய அதிகாரிகள் அ சமந்த போ க்குடன் செயற்பட்டதாக கு ற்றம் சா ட்டப்பட்டுள்ளது.

வவுனியா, பூட்சிற்றி முன்பாக தாய் பசு ஒன்று இரவு வி பத்துக்குள்ளான நிலையில் கா யத்துடன் வீதியோரத்தில் உ யிருக்கு போ ராடிக் கொண்டிருந்தது. அதன் கன்று அதன் அருகில் நின்று தாயை நினைத்து த வித்துக் கொண்டிருந்தது.

இதன்போது அங்கு சென்ற நகரசபை உறுப்பினர் பி.யானுஜன் குறித்த மா ட்டினை பா ர்வையிட்டு இது தொடர்பில் வவுனியா கா ல்ந டை வை த்தியர்களிடம் தெரியப்படுத்தியிருந்தார். அவர்கள், உரிமையாளர் வந்தால் மட்டுமே மா ட்டிற்கு சி கிச்சையளிக்க முடியும் எனத் தெரிவித்து அலட்சியப் போ க்குடன் பதிலளித்தனர். இதனையடுத்து வவுனியா பொலிசாருக்கு தெரியப்படுத்தியதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வவுனியா போக்குவரத்து பொலிசார் மாட்டினை கு ணப்படுத்த மு டியும் என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கு சி கிச்சையளிக்குமாறு கா ல்ந டை வைத்திய அதிகாரியிடம் மீண்டும் தொலைபேசியில் தெரிவித்தனர். ஆனால் உரிமையாளர் இல்லாமல் வர முடியாது எனவும் ம ருந்து அவர்கள் வங்கி வந்தால் சி கிச்சையளிக்கலாம் என வும் கா ல்நடை வை த்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து பொலிசார் குறித்த மா ட்டின் உரிமையார் யார் என்பதை தேடி அவர்களுக்கு, நகரசபை உறுப்பினர் மற்றும் பொது மக்களின் துணையுடன் தெரியப்படுத்தினர். சம்பவம் அறிந்து அங்கு வந்த உரிமையாளர் மா ட்டினை மீ ட்டு கா ல்நடை வை த்தியரிடம் கொண்டு சென்று காட்டினர். அப்போது அவர்களால் எழுதிக் கொடுக்கப்பட்ட மருந்தைப் பெற்று வந்து கால்நடை வை த்தியரிடம் கொடுத்தையடுத்து மாட்டிற்கு சி கி ச்சையளிக்கப்பட்டது. கால்நடை வை த்தியர்களிடம் தெரியப்படுத்தி சுமார் 2.30 மணித்தியாலம் கடந்த நிலையில் உரிமையாளர் வந்த பின்னரே குறித்த மா ட்டிற்கு சி கிச்சையளிக்கப்பட்டு கா ப்பாற்றப்பட்டது.

கா ல்நடை வை த்திய அதிகாரிகள் ஒரு உ யிருக்கு கொடுக்கும் பெ றுமதி இதுவா என பலரும் இதன் போது வி சனம் தெரிவித்தனர்.

hey