எனக்கு இப்போது 150 கு_ழந்தைகள் உள்ளனர் : ஆனால் இ_ன்னமும் பிள்ளைகள் வேண்டும் : இப்படியும் ஒரு மனிதரா..?10 கு_ழந்தைகள் வீதம்

ஆண்டுக்கு 10 குழந்தைகள் வீதம் இதுவரை 150 கு_ழந்தைகள் என் மூலம் பி_றந்துவிட்டார்கள், என்றாலும் இ_ன்னமும் நிறுத்தமாட்டேன் என்கிறார் பிரித்தானியாவில் வாழும் ஒருவர்.

பிரித்தானியாவின் Ilfordல் வாழும் அமெரிக்கரான Joe Donor (50), கொ_ரோனா நேரத்திலும் பிரித்தானிய பெ_ண்கள் சுமார் 15 பேருக்கு உ_யிர_ணு தா_னம் செய்துள்ளார்.

அவர்களில் மூன்று பேர் தாயாக இருக்கும் செய்தி அறிந்து, அதுதான் தனக்குக் கிடைத்த கிறிஸ்துமஸ் பரிசுகளிலேயே சிறந்த பரிசு என்கிறார் Joe.

தன்னிடம் உ_யிர_ணு தா_னம் பெற்ற பல பெண்கள் தங்களுக்கு குழந்தை பிறந்ததும் தனக்கு குழந்தையின் புகைப்படத்தை அனுப்புவதுண்டு என்று கூறும், Joe சில பெ_ண்கள் இன்னமும் த_ன்னுடன் தொடர்பிலிருப்பதாகவும் கூறுகிறார்.

நாளைக்கு அந்த குழந்தைகள் தங்கள் ஒன்று விட்ட சகோதர சகோதரிகளை தேடும்போது அது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்கிறார் Joe.

Joe, அமெரிக்கா, அர்ஜெண்டினா, இத்தாலி, சிங்கப்பூர், பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து உ_யிர_ணு தா_னம் செய்துள்ளார்.

hey