கிளிநொச்சியில் பாடசாலை மா ண வி தூ_க் கி_ட் டு த_ற் கொ_லை : க _தறும் குடும்பத்தினர்கிளிநொச்சி – பிரமந்தனாறு மகாவித்தியாலயத்தில் தரம் 11இல் கல்வி கற்கும் மா ணவியொருவர் தூ_க் கி_ட்டு த ற்கொ_லை செய்துகொண்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

குறித்த ச_ம்பவம் நேற்றைய தினம் பிற்பகல் இடம்பெற்றுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

நேற்று பாடசாலைக்குச் சென்று விட்டு வந்த பின்னர் வீட்டில் வைத்து தா யின் சே லையில் அவர் தூ_க்_கி ட் டு கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

பிரமந்தனாறு 71ஆம் வாய்க்காலைச் சேர்ந்த பத்மநாதன் அ கவிழி என்ற மா_ணவியே இவ்வாறு த_ற்கொ_லை செ ய்துள்ளார்.

ச_ம் ப வ ம் தொடர்பான மேலதிக வி சார ணைகளை தர்மபுரம் பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

hey