கல்யாணமே பண்ணாம ஒரே இடத்தில் ஒன்றாக லிவிக் டுகெதராக இருப்பதற்கு எங்கு அனுமதி உள்ளது தெரியுமா…?கல்யாணம் பண்ணாம…

ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசு தங்கள் நாட்டில் மிக க_டுமையான மற்றும் பழமை வாய்ந்த சட்டங்களை, தங்கள் நாட்டின் பொருளாதாரம் ஊக்குவிக்கப்படவும் மற்றும் சமூக நிலைப்பாட்டிற்காகவும் பல சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது அந்நாட்டில் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழவும், ம_துபானம் அருந்துவதற்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

இதுக்கு முன்புவரை அமீரக பார்கள் மற்றும் கிளப்களில் மதுபானம் கிடைக்கும் ஆனால் தனிநபர் ஒருவர் மதுபானத்தை வாங்கவோ அல்லது வீட்டில் வைத்திருக்கவோ அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஆனால் இனி அவ்வாறான நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படமாட்டாது. மேலும், இஸ்லாமிய தனிநபர் சட்டத்தின்படி ஆணவ கொலை குற்றம் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

தனிநபர் சுதந்திரங்களை விரிவாக்கம் செய்து இருப்பதனால், அந்நாடு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மேற்கத்திய அனுபவம் கிடைக்க வழிவகை செய்துள்ளது.

இதற்கு முன்பிருந்த க_டுமையான இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி, வெளிநாட்டினர் நீதிமன்ற வழக்குகளை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. இனி இம்மாதிரியான சிரமங்கள் த_விர்க்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

hey