ம துபா னங்களை விற்பனை செய்ய அனுமதிஊரடங்குச் சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களில் இன்று முதல் ம துபான வி ற்பனை நிலையங்களை தி றக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவருகிறது.

இதனை த விர ஊ ரடங்குச் சட்டம் அமுலில் இருக்கும் கொழும்பு, கம்பஹா பிரதேசங்களில் அனுமதி பெற்ற சிறப்பு அங்காடிகளில் உள்ள ம துபான வி ற்பனை நிலையங்களில் மதுபான வகைகளை விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

க டும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டே ம து பானங்களை விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை ம துவ ரி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

எது எப்படி இருந்த போதிலும் கூட்டமாக அமர்ந்து ம துபா னங்களை அ ருந்துவது கொ ரோ னா வை ரஸ் தொ ற்று பர வாக காரணமாக அமையும் என சமூக ஆர்வலர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

hey