வவுனியாவில் விஷேட அ திரடி ப டையினரின் சு ற்றிவளைப்பில் 10 பேர் கைது!வவுனியாவில் தேசிய நீர் உயிரின செய்கை அபிவிருத்தி அதிகாரசபை மற்றும் விஷேட அதி ரடிப்ப டையினர் இணைந்து இன்று மேற்கொண்ட தி டீர் சு ற்றிவ ளைப்பில் 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

வவுனியா மாவட்ட நீர் உயிரின செய்கை விரிவாக்கல் அதிகாரி யோ.நிசாந்தன் தலைமையிலான உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் மடுகந்தை விஷேட அ திர டிப்ப டையினரும் இணைந்து வவுனியா பாவற்குளம் பகுதியில் மேற்கொண்ட இந்த சு ற்றிவ ளைப்பு நடவடிக்கையின் போது ச ட்ட வி ரோதமான முறையில் தடை செய்யப்பட்ட தங்கூசி வலைகளை உபயோ கித்து மீ ன்பி டியில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அவர்களிடமிருந்து ரூபா ஒரு இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான த டை செய்யப்பட்ட த ங்கூசி வலைகளும் கை ப்பற்றப்பட்டுள்ளன. கைது செ ய்யப்பட்ட நபர்கள் ஒவ்வொருவரும் 10 ஆயிரம் ரூபா சரீ ர பி ணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்களை எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை 20ஆம் திகதி வவுனியா நீதிமன்றில் முன் னிலைப்படுத்தபடவுள்ளதாக வவுனியா மாவட்ட நீர் உயிரின செய் கை விரிவாக்கல் அதிகாரி யோ.நிசாந்தன் தெரிவித்தார்.

hey